ad
9 điều bạn chưa biết về mồ hôi - Phần 2
5.      Có một cái tên cho việc đổ mồ hôi quá nhiều Bạn nghĩ là mình đổ mồ hôi nhiều hơn một người bình thường? Rất có thể. Theo Tiến sĩ Karamanoukian, ở bất cứ đâu cũng có từ 1% - 3% dân số đổ mồ hôi quá nhiều (hyperhidrosis), ...
Hit Counter