ad
Lật tẩy nguồn gốc của
Dân gian thường phân biệt hai loại mồ hôi: mồ hôi muối và dầu, trong đó, mồ hôi muối là khi ra mồ hôi lúc khô có hiện tượng muối kết tinh lại trên quần áo thành những tinh thể màu trắng và có vị mặn. Thường thì mồ hôi ...
Hit Counter